Home

welkom

Mijn naam is Ruud Schipper. In 2002 ben ik gestart met mijn eigen onderneming Tekenburo Schipper. Met veel kennis en enthousiasme ben ik u graag van dienst voor het maken bouwkundige tekeningen voor zowel de zakelijke als de particuliere markt.

Ik werk met de meest moderne software (ArchiCAD 22 NL+ editie). Dit is een software pakket waarbij je in 3d tekent. Uit het 3d-model kunnen gemakkelijk 2d gevels, plattegronden en doorsneden worden gegenereerd. Met het 3d-model kan ik u een virtuele rondleiding geven van het bouwwerk, zodat u een goed beeld krijgt van zowel de buiten- als binnenkant van het gebouw.

Tekenburo Schipper is klaar voor de toekomst!

Plan van aanpak

Tekenburo Schipper gaat voor duidelijkheid! Door middel van een overzichtelijk stappenplan, weet u precies waar u aan toe bent. Met dit stappenplan kunnen samen iets moois maken van uw verbouw/nieuwbouw plannen!

Meer info

Kosten bij nieuwbouw

De totale bouwkosten zijn opgebouwd uit verschillende onderdelen. Voor de tekenkosten reken ik bij nieuwbouw vaste prijzen. De bouwkosten worden in deze fase uitgerekend op basis van m³ prijzen. Voor de overige kosten, zoals legeskosten, kosten tav keuken en afwerking maak ik gebruik van een percentage. Dit geeft u in een vroeg stadium een reëel beeld van de kosten

Meer info

Kosten bij verbouw

Bij een verbouwing is het lastig om in inschatting te maken van de teken-& bouwkosten. Voor de tekenkosten zijn de onderstaande punten van belang - zijn er goede tekeningen van de bestaande situatie aanwezig - grote van de verbouwing Voor de bouwkosten is bepalend in welke mate de bestaande bebouwing wordt aangepast. Dit heeft vaak grote constructieve gevolgen

Meer info