Plan van aanpak

Het ontwerp

Ik merk vaak dat opdrachtgevers in de aanloop naar hun bouwplannen al een aardig beeld hebben van de sfeer en uitstraling voor de nieuwbouw/verbouw.

Het is daarbij  raadzaam om foto’s te maken van hetgeen u mooi vindt (huizen, kozijnen, goten, stenen). Het is aan mij de taak om op basis van deze foto’s de juiste stijl te herkennen en binnen deze stijl uw woonwensen in te vullen. Hierbij staan degelijkheid en betaalbaarheid hoog in het vaandel. Dit doe ik door te zoeken naar praktische oplossingen met oog voor detail.

gootdetail

Ik krijg ook vaak de vraag: “wat is het verschil tussen jou en een officiële architect?”  In mijn ogen probeer een architect altijd vernieuwend te zijn qua vormgeving, materiaalgebruik ed. Terwijl de meeste particulieren hier vaak geen behoeften aan hebben, ze willen graag een degelijk huis, in een bestaande stijl.

Stappenplan

Ik werk op basis van een stappenplan. Hierbij gebruik ik de onderstaande stappen:

 • schetsontwerp: Opnemen en tekenen bestaande situatie. Maken eerste schets op basis van de wensen van de opdrachtgever en geldende (bouw)regels. Deze fase duurt tot dat het plan (gevels, plattegronden en algemene uitstraling) volledig naar wens zijn.
 • Uitwerken voor de bouwaanvraag: In deze fase worden de gevels en plattegronden verder uitgewerkt, zodat alles voldoet aan de indelingsvereisten voor het indienen van een bouwvergunning. Hierbij behoren ook rapportages tbv daglicht, ventilatie en energiezuinigheid. Qua energiezuinigheid moeten nieuwbouw woningen voldoen aan al strenge eisen qua energieverbruik. Dmv een softwarepakket kan ik de woning bouwkundig invoeren en diverse installaties vergelijken.
 • Voor de vergunningsaanvraag is ook een constructieve onderbouwing nodig. Deze bestaat uit controle berekeningen van alle constructie delen. Vaak is hierbij ook een sondering (bepaling druksterkte van de grond) nodig. De constructie berekeningen laat ik overigens door een externe constructeur uitvoeren
 • Op basis van de boven genoemde stukken kan ik principe een aannemer een offerte uitbrengen. Mocht de wens er zijn om een officiële aanbesteding te houden, dan moeten de stukken verder worden uitgewerkt; er moet een technische omschrijving komen, waarin verwerkingsvoorschriften en garantiebepalingen van diverse materialen staan omschreven. Ook moeten er afwerkstaten worden gemaakt, zodat van elke ruimte het afwerkingsniveau bekend is
 • uitvoeringsfase: In deze fase zal ik tekeningen van constructiedelen laten beoordelen door de constructeur en deze indienen bij de gemeente. Verder zal ik af en toe op de bouw gaan kijken, of alles duidelijk is en naar wens verloopt.

Duur van de aanvraag

Het verloop van de vergunningsaanvraag zal er meestal als volgt uitzien:

 • Oriënterend gesprek met opdrachtgever (week 0)
 • Maken voorlopig ontwerp (week 1-2)
 • Bespreken voorlopig ontwerp (week 2-3)
 •  Tekenwerk afronden tbv bouwaanvraag (week 3-4)
 •  Indienen aanvraag (week 3-4)
 • Aanvullen constructieve gegevens (week 8-12)
 • Behandeling aanvraag door gemeente (week 3-12)
 •  Plan ter inzage (er mag wel begonnen worden met de bouw; op eigen risico) (week 12-16)
 • Start bouw (week 12-16)

3d plattegrond

Zoals u ziet duurt het gehele vergunningstraject normaal gesproken  ca. 3 maanden. Wanneer er echter wordt afgeweken van het bestemmingsplan en wensen van de welstand kan dit langer duren. Ik probeer u hier dan tijdens het maken van het voorlopig ontwerp al van op de hoogte te stellen.