Stappenplan tekenwerk

Stap 1

Verzamelen wensen

Het is voor mij heel fijn als de klant al een paar ideeën of woonwensen heeft, welke ik kan gebruiken als uitgangspunt voor mijn ontwerp. Deze ideeën kunnen afbeeldingen zijn van een mooie goot, een mooie steen of een ander deel die jullie erg aanspreekt.

Zelf gemaakte schetsjes zijn ook welkom, want hiermee krijg ik meer inzicht in de samenhang tussen verschillende ruimten. Tijdens onze gesprekken wil ik ook graag weten waarom sommige keuzes zijn gemaakt, zodat ik oplossingen kan bedenken, welke hierop aansluiten

Stappenplan tekenwerk
ruimtelijkeplannen

Stap 2

Verzamelen regels vanuit overheid (welstand & bestemmingsplan)

Voor elke bouwkavel gelden andere regels t.a.v. bouwhoogten, oppervlak ed. Deze regels zijn allemaal terug te vinden in het bestemmingsplan. In het bestemmingsplan kunnen ook verwijzingen staan naar welstands eisen (= eisen tav uiterlijk).

De bestemmingsplannen zijn te vinden op ruimtelijkeplannen.nl. Het vergt echter wel enige ervaring om hieruit de juiste regels te filteren.

Stap 3

Maken 1e ontwerp

Ik begin met de situatie tekening. Op basis van gegevens van het kadaster, luchtfoto’s en inmeetgegevens maak ik een 3d situatie. Hierdoor krijg je straks een beter beeld hoe het gebouw in de omgeving past.

De wensen die ik heb verzameld uit de gesprekken met de opdrachtgever,  in combinatie met de regelgeving vanuit de overheid, kun je het beste zien als vele puzzelstukjes, welke op meerdere manieren in elkaar passen. Aan mij de taak om deze zo goed mogelijk te laten passen.

Het resultaat is het schetsontwerp, welke ik meerdere malen met de opdrachtgever zal overleggen. Na aanleiding van dit overleg zullen sommige puzzelstukjes iets anders worden gelegd, zodat het ontwerp nog meer naar wens van de opdrachtgever wordt. Uiteindelijk is het schetsontwerp gereed

Stappenplan tekenwerk
Stappenplan tekenwerk

Stap 4

Uitwerken tot vergunningstekeningen

Nadat het schetsontwerp is afgerond, kan de tekening verder worden uitgewerkt tot vergunningstekeningen. Op het eerste oog lijkt dit een kleine stap, maar het ontwerp moet bouwtechnisch worden doordacht en vervolgens qua maatvoering helemaal kloppen. Het moet tijdens de uitvoering duidelijk zijn en kloppen, want duidelijkheid bepaalt met grote mate de bouwkwaliteit.

Ook moeten er controle berekeningen worden gemaakt t.a.v. daglicht, ventilatie, afmetingen van ruimte, zodat het een comfortabele woning wordt, welke voldoet aan het bouwbesluit.

Stap 5

Indienen vergunningsaanvraag

De vergunningstekeningen kan ik online voor jullie indienen. Dit is makkelijk voor de klant en hierdoor kan ik de voortgang van de vergunningsaanvraag in de gaten houden.

Voordat er kan worden begonnen met bouwen, moeten ook constructie berekeningen worden ingediend. Deze berekeningen kan de aannemer verzorgen, maar meestal verzorg ik dit ook voor de opdrachtgever.

De behandeltijd van de vergunningsaanvraag bij een reguliere vergunningsaanvraag is maximaal 8 weken, met een eenmalig uitstel mogelijkheid van 6 weken. Bij een uitgebreide procedure kan dit tot 26 weken duren. Daarnaast hebben betrokkenen (buurtbewoners) na het afgeven van de vergunning nog 6 weken te tijd om bezwaar te maken op het besluit. Er kan alleen bezwaar worden gemaakt op foutieve beslissingen van de gemeente t.a.v. het bouwbesluit of de bestemmingsregels.

Stappenplan tekenwerk
Stappenplan tekenwerk

Stap 6

Keuze aannemer

Op basis van mijn vergunningstekeningen en bijbehorende stukken kan een aannemer de bouwkosten bepalen. Mocht er een wens zijn een officiële aanbesteding te houden, dan zal ook een technische omschrijving nodig zijn, waarin een uitgebreide omschrijving staat van het werk.

Het is belangrijk om duidelijke afspraken te maken welke werkzaamheden bij de aannemer behoren en welke voor rekening van de opdrachtgever zijn. Zorg ook altijd een eigen kostenbewaking.

Stap 7

Bouwfase

Wanneer de aannemer is gekozen, kan deze niet gelijk beginnen. Het werk moet eerst worden voorbereid. De aannemer moet personeel inplannen voor het werk, maar nog belangrijker: er moeten materialen worden besteld.

Vooral voor geprefabriceerde materialen  (heipalen, beton vloerplaten, ed.) gelden langere levertijden.Van veel van deze geprefabriceerde materialen worden ook tekeningen gemaakt, welke ik in combinatie met de hoofdconstructeur controleer en volgens bij de gemeente in moet dienen ter goedkeuring.

De diverse bouwwerkzaamheden moeten als een soort treintje op elkaar aansluiten, zodat de bouw voorspoedig verloopt.

Uiteindelijk is de bouw gereed en wordt het lange wachten beloond met jullie droomhuis.

kanaalplaatvloer_7

Wil je hier meer over weten?

Als je meer wilt over het bovenstaande wilt weten, neem dan gerust contact met me op. Ik help je graag verder!